Wij spannen ons in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aqua Watersport behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Tevens kan Aqua Watersport geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van fouten en/of vertraging in de informatieverstrekking.

Aqua Watersport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen van aan ons gerichte e-mails.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright

Van deze website mag niets zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Aqua Watersport in welke vorm dan ook worden gekopieerd. Op al het materiaal van deze website is de copyrightwetgeving van toepassing.